Za nedodané výtisky předplaceného časopisu PC World požaduji

, číslo účtu / kód banky:

Kontaktní údaje

Neznáte-li své zákaznické číslo, uveďte prosím adresu:

| |


Toto sdělení se týká pouze těch zákazníků kteří si zvolí variantu 1.
Souhlasím, aby společnost IDG Czech, a. s., , sídlem Seydlerova 2451, Praha 5, předala mé osobní údaje pro účely zpracování předplatného v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, společnosti Burda Praha spol. s r.o. Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s podmínkami